uddeling 2021

Uddeling 2021

UDDELING 2021

Dansk Kræftforskningsfond indkalder ansøgninger til dette års uddeling,
hvor der vil være 4.000.000 kroner til rådighed. Fonden ønsker at prioritere
støtte til initiering af nye danske forskningsprojekter. Uddelingen målrettes
yngre post-graduate forskere, således at der ydes støtte til ph.d. studier.
Skolarstipendiater og post docs kan ikke komme i betragtning. Der bevilges
ikke støtte til kongresrejser.

Subscribe to RSS - uddeling 2021