Uddeling 2014

 
Dansk Kræftforskningsfonds uddeling 2014: 4.589.247 kr.

Mikkel Staberg, Rigshospitalet
Projekt: Ekspression og regulering af EGFRvIII i human glioblastom
Tildelt: 103.200 kr.

Helene Nielsen, Rigshospitalet
Projekt: Identificering af biomarkører med diagnostisk og prognostisk værdi hos adrenokortikale og adrenomedullære tumorer
Tildelt: 119.800 kr.

Dr Maja Maraldo, Rigshospitalet
Projekt: Cardiovascular disease and impact of therapy in long-term survivors of Hodgkin lymphoma: A cohort study by the EORTC Lymphoma Group
Tildelt: 224.618 kr.

Ms Nina Rottmann, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet
Projekt: Which types of dyadic coping are beneficial among couples dealing with breast cancer? - A nationwide prospective cohort study
Tildelt: 180.000 kr.

Dr Rikard Ambrus, Rigshospitalet
Projekt: Vurdering af den gastriske microcirkulation hos grise med laser speckle teknik, et validerings studie
Tildelt: 225.000 kr.

Dr Kim Sivesgaard, Aarhus University Hospital
Projekt: Whole Body MRI for Improved Staging of Patients Prior to Local Treatment for Colorectal Liver Metastases
Tildelt: 223.159 kr.

Dr Konstantinos Dimopoulos, Rigshospitalet
Projekt: Molekylære forandringer i myelomatose som nye mål for individualiseret behandling
Tildelt: 150.000 kr.

Dr Katarina Levic, Hvidovre Hospital
Projekt: Behandling og resultater ved solitær cancer i kolorektal polyp uden invasion eller spredning
Tildelt: 225.000 kr.

Ms Mette Lousdal, Aarhus University
Projekt: Disentangling the effects of organised breast cancer screening in Denmark by taking a population-based perspective
Tildelt: 204.000 kr.

Cecilie Nielsen, Aarhus Universitetshospital
Projekt: In vivo evaluering af endothelfunktion hos patienter behandlet for cancersygdom
Tildelt: 105.000 kr.

Dr Mette Noer, Rigshospitalet
Projekt: Betydningen af komorbiditet hos danske gynækologiske cancerpatienter og udvikling af et nyt komorbiditetsindeks til brug i de kliniske databaser og elektroniske patientjournaler - Et landsdækkende kohortestudie baseret på data fra Dansk Gynækologisk Cancer Database
Tildelt: 225.000 kr.

Dr Helene Jeppesen, Rigshospitalet
Projekt: POCULAR GRAFT VERSUS HOST DISEASE -Demographics, treatment with allogeneic serum eye drops and cytokine profile in tear fluid
Tildelt: 225.000 kr.

Miss Jenny Bertholet, Aarhus University Hospital
Projekt: Image-based monitoring and compensation of tumor motion and rotation in stereotactic body radiation therapy
Tildelt: 225.000 kr.

Dr Stefan Jeppesen, Odense University Hospital
Projekt: Stereotactic body radiation therapy for patients with localized non-small cell lung cancer - comorbidity, efficacy and toxicity of treatment.
Tildelt: 160.000 kr.

Mrs Katrine Greve, Institute of Molecular Medicine, University of Southern Denmark
Projekt: Functional and preclinical evaluation of SSX2 – a targetable putative oncogene in melanoma
Tildelt: 225.000 kr.

Henriette Kahr, Gynecology and Obstetrics
Projekt: "Venous Thromboembolic Complications in Patients with Ovarian Cancer compared to patients with benign ovarian tumours" “Venøse tromboemboliske komplikationer hos patienter med æggestokkræft sammenlignet med patienter med godartede svulster i æggestokkene”
Tildelt: 160.000 kr.

Dr Michael Clausen, Aarhus Universitethospital
Projekt: Betydningen af tidlig infektion, anæmi og neutropeni for prognosen ved diffust storcellet B-celle lymfom. Et dansk registerstudie af 4000 patienter diagnosticeret i perioden 2000-2012.
TIldelt: 225.000 kr.

Miss Felicia Lauridsen, Rigshospitalet and University of Copenhagen
Projekt: Targeting of an epigenetic regulator in Acute Myeloid Leukemia
Tildelt: 225.000 kr.

Miss Natasja Pedersen, Center for Cancer Immune Therapy
Projekt: Induction of anti-tumor immunity directed against cancer-testis antigens after combining Azacytidine treatment and vaccination in patients with myeloid malignancies
Tildelt: 150.000 kr.

Miss Christa Haldrup, Aarhus University Hospital
Projekt: Identification of long-non coding RNA transcripts by targeted RNA sequencing of prostate cancer risk associated genomic regions
Tildelt: 200.000 kr.

Dr Morten Andersen, Aarhus University
Projekt: Innate Immunity in Multiple Myeloma: Macrophage Involvement in Angiogenesis and Therapy Resistance - Novel Targets for Tailored Therapy.
Tildelt: 160.000 kr.

Miss Rikke Rasmussen, Danish Cancer Society Research Center
Projekt: The role of SUPT6H in glioma stem-like cell survival under genotoxic stress conditions
Tildelt: 200.000 kr.

Dr Gregers Rasmussen, Rigshospitalet
Projekt: Biomarkers in Combination with Functional Imaging as a Prognostic Tool in Squamous Cell Carcinoma of the Head and Neck.
Tildelt: 224.470 kr.

Miss Mathilde Thomsen, Aarhus University Hospital
Projekt: Characterization of Cellular Subpopulations and Driver Mechanisms in Metastatic Bladder Cancer
Tildelt: 225.000 kr.