Uddeling 2015

 
Dansk Kræftforskningsfonds uddeling 2015: 4.571.261 kr

Pernille Rudebeck Mogensen, Cand.scient.san., Ms.C, Rigshospitalet
Projekt: Risk of obesity, insulinresistance, T2D, and associated complications during and after treatment for acute lymphoblastic leukaemia in childhood.
Tildelt: 127.500 kr.

Nicolai Krogh, Panum Instituttet, KU
Projekt: Ribosome modifications a new player in cancer biology – analysis of diffuse large B-cell lymphoma
Tildelt: 218.861 kr.

Steffen Nielsen, Århus Universitetshospital
Projekt: Biomarkers for prediction of normal tissue damage in particle radiation
Tildelt: 150.000 kr.

Ann Christina Eriksen, Sygehus Lillebælt, Vejle
Projekt: Den prognostiske betydning af tumor-mikromiljøet hos patienter med colon cancer i stadium 2.
Tildelt: 127.500 kr.

Signe Sloth Mogensen, Rigshospitalet
Projekt: Osteonecrosis- a serious complication to antileukemic drugs in children and young adults with acute lymphoblastic leukemia
Tildelt: 225.000 kr.

Marie Hargreave, Kræftens Bekæmpelse
Projekt: Risk factors for childhood cancer- A transnational record linkage study
Tildelt: 225.000 kr.

Carla Alves, Syddansk Universitet, Odense
Projekt: Preclinical evaluation of biomarkers of endocrine resistance in estrogen receptor positive breast cancer
Tildelt: 127.500 kr.

Jakob Werner Hansen, Rigshospitalet
Projekt: Improving diagnostics in myelodysplastic syndrome and patients with idiopathic cytopenia of unknown significance, using genetics and epigenetics
Tildelt: 127.500 kr.

Jes Sloth Mathiesen, reservelæge, Odense Universitetshospital
Projekt: Medullary thyroid carcinoma in Denmark 1996-2012: A national study of epidemiology, prognosis and heredity
Tildelt: 127.500 kr.

Muhammad Shoaib, BRIC-Københavns Universitet
Projekt: Novel Biomarkers for Targeted HDAC Inhibitor Therapy of Diffuse Large B-Cell Lymphoma
Tildelt: 225.000 kr.

Stine Overvad Fredslund, Århus Universitet
Projekt: Cardiovascular and endothelial dysfunction in early breast cancer survivors
Tildelt: 122.400 kr.

Mia Sørensen, PhD stud, Odense Universitetshospital
Projekt: Crosstalk between glioblastoma cells and tumor-associated microglia and macrophages: influence on chemoresistance and tumor growth
Tildelt: 127.500 kr.

Freja Venning, PhD stud, BRIC-Københavns Universitet Københavns Universitet
Projekt: Characterisation of sub-populations of cancer associated fibroblasts during breast cancer progression
Tildelt: 225.000 kr.

Stine Friis, PhD, Københavns Universitet
Projekt: Protease-aktivitet som biomarkør for kolorektalkræft/Protease activity as biomarkers for colorectal cancer
Tildelt: 127.500 kr.

Nina Boje Kibsgaard Jensen, PhD, Aarhus Universitetshospital
Projekt: Bowel toxicity in cervical cancer patients treated with combined external beam radiotherapy and brachytherapy"
Tildelt: 127.500 kr.

Vicki Trier Taasti, Århus Univesitetshospital
Projekt: Improved proton range determination using new tomographic imaging technologies
Tildelt: 225..000 kr.

David C Hansen, PhD, Aarhus Universitetshospital
Projekt: Real-time Cone Beam Computed Tomography for Respiratory Adapting Radiotheraphy of Lung Tumors
Tildelt: 100.000 kr.

Lone Vedel Schiøler, M.Sc., PhD stud, Aarhus Universitetshospital
Projekt: Investigation of the clinical utility of monitoring circulating tumor DNA following curatively intended surgery of colorectal cancer
Tildelt: 225.000 kr.

Christian Andreas Hvid, læge PhD studerende, Århus Universitetshospital
Projekt: Adaptiv strålebehandling af hoved-halskræft
Tildelt: 160.000 kr.

Signe Regner Michaelsen, Rigshosptalet
Projekt: Screening for oncogenic genes in a clinically relevant model for glioblastoma multiforme (GBM)
Tildelt: 160.000 kr.

Charlotte Madsen, cand.med, PhD studerende, Aarhus Universitetshospital
Projekt: ”Transformation” af follikulære lymfomer: En populations-baseret opgørelse af forekomst, klinisk-patologiske og molekylære egenskaber tilidentifikation af prædiktive biomarkører af prognostisk og terapeutisk relevans.
Tildelt: 127.500 kr.

Anna Haugaard, Rigshospitalet
Projekt: High sensitive Monitoring of Leukocyte Chimerism in Bloodafter Haematopoietic Stem Cell Transplantation in Childhood Leukaemia
Tildelt: kr. 180.000 kr.

Martin Pedersen, PhD studerende, Syddansk Universitet
Projekt: Quantative proteomics of formalin-fixed paraffin-embedded, triple-negative breast cancer tissue related to disease free survival
Tildelt: 127.500 kr.

Douglas Oliveira, BRIC, Københavns Universitet
Projekt: Characterization and implications of DNA damage response (DDR) in liver cancer
Tildelt: 225.000 kr.

Simon Weissmann, Ph.D.stud., BRIC, Københavns Universitet
Projekt: Identification and characterization of potential novel epigenic targets for the treatment of proneural glioblastomamultiforme
Tildelt: 225.000 kr.

Mikkel Bandak, klinisk ass., Rigshospitalet
Projekt: Randomiseret dobbeltblindet forsøg med testosteronsubstitution eller placebo til mænd, tidligere behandlet mod testikelkræft med let Leydig celle insufficiens
Tildelt: 127.500 kr.

Ali Amidi, Ph.d. stud, Århus Universitetshospital
Projekt: reducing cancer-related fatigue – a pilot study of the effect of systematic light exposure and underlying biological mechanisms
Tildelt: 150.000 kr.

Sara Marques, Ålborg Universitetshospital
Projekt: MiR 34a and MiR-19b control the response to doxorubicin in diffuse large B-cell lymphoma
Tildelt: 127.500 kr.