Bestyrelsen og det videnskabelige udvalg

Bestyrelsen:
Formand: Paul Morten Mau-Sørensen, overlæge, ph.d..
Næstformand: Niklas Korsgaard Christensen, advokat
Anja Brügmann, cand.med. ph.d.
Morten Høyer, professor, overlæge, ph.d
Marie Kveiborg, associate professor, ph.d.
Dorte Maegaard Tolstrup, afdelingslæge
Lise Mette Rahbek Gjerdum, klinisk lektor og overlæge, ph.d.
Lars Henrik Jensen, klinisk lektor og overlæge, ph.d.
Lars Dyrskjøt Andersen, Professor
Anne Ortved Gang, professor, ph.d.

Det videnskabelige udvalg:
Formand: Lars Dyrskjøt Andersen, Professor
Jesper B. Andersen, associate professor.
Hans Beier Ommen, overlæge, ph.d.
Lise Lotte Hansen, associate professor, ph.d.
Lise Nørgaard Bentzen, klinisk lektor, overlæge, ph.d.
Anja Olsen, associate professor, cand. scient.
Anne-Vibeke Lænkholm, Overlæge og klinisk forskningslektor
Karina Dahl Steffensen, Professor, overlæge, ph.d.
Bjarne Winther Kristensen, Professor i patologi
Christoffer Johansen, Overlæge, ph.d., dr.med.

Bestyrelsen varetager fondens drift. Det videnskabelige udvalg gennemgår samtlige ansøgninger til Dansk Kræftforskningsfond og udvælger de bedste ansøgninger, der bør ydes økonomisk støtte.

Både bestyrelsen og det videnskabelige udvalg arbejder ulønnet for Dansk Kræftforskningsfond.