Bestyrelsen og det videnskabelige udvalg

Bestyrelsen:
Formand: Paul Morten Mau-Sørensen, overlæge, ph.d..
Næstformand: Niklas Korsgaard Christensen, advokat
Anja Brügmann, cand.med. ph.d.
Dorte Maegaard Tolstrup, afdelingslæge
Lise Mette Rahbek Gjerdum, klinisk lektor og overlæge, ph.d.
Lars Henrik Jensen, klinisk lektor og overlæge, ph.d.
Lars Dyrskjøt Andersen, Professor
Anne Ortved Gang, Lektor på KU, PhD og overlæge
Niels Behrendt, Professor, D.Sc.
Lene Jarlbæk, Lektor, ph.d., overlæge

Det videnskabelige udvalg:
Formand: Lars Dyrskjøt Andersen, Professor
Jesper B. Andersen, associate professor.
Hans Beier Ommen, overlæge, ph.d.
Lise Nørgaard Bentzen, klinisk lektor, overlæge, ph.d.
Anne-Vibeke Lænkholm, Overlæge og klinisk forskningslektor
Bjarne Winther Kristensen, Professor i patologi
Christoffer Johansen, Overlæge, ph.d., dr.med.
Camilla Qvortrup, Overlæge, ph.d. og klinisk lektor (associate professor)
Mads Thomassen, Professor i genomisk medicin
Cecilie Kyrø, Senior forsker

Bestyrelsen varetager fondens drift. Det videnskabelige udvalg gennemgår samtlige ansøgninger til Dansk Kræftforskningsfond og udvælger de bedste ansøgninger, der bør ydes økonomisk støtte.

Både bestyrelsen og det videnskabelige udvalg arbejder ulønnet for Dansk Kræftforskningsfond.