Uddeling 2022

Der vil blive lukket op for ansøgning til dette års uddeling den 1. marts 2022, så hold øje med hjemmesiden.

Dansk Kræftforskningsfond indkalder ansøgninger til dette års uddeling,
hvor der vil være 4.500.000 kroner til rådighed. Fonden ønsker at prioritere
støtte til initiering af nye danske forskningsprojekter. Uddelingen målrettes
yngre post-graduate forskere, således at der ydes støtte til opstart og tidlige faser af ph.d. studier.
Skolarstipendiater og post docs kan ikke komme i betragtning. Der bevilges
ikke støtte til kongresrejser.

Støtte kan gives til projekter inden for basal og epidemiologisk kræftforskning
samt alle former for klinisk kræftforskning. Der kan ansøges om 1-årige
bevillinger, der ikke overskrider 250.000 kr.

Fonden dækker ikke udgifter til ”overhead” eller studieafgifter. Der kan ikke
forventes bevilling til projekter, som tidligere har opnået støtte fra fonden.

Ansøgeren skal være den unge forsker, som skal udføre det pågældende
projekt. Fonden støtter kun ét projekt pr forskergruppe. Ved indsendelse af flere ansøgninger pr. forskergruppe, vil alle ansøgninger blive afvist.

Ansøgning modtages fra tirsdag den 1. marts 2022, og sendes elektronisk
via et link på fondens hjemmeside: www.dansk-kraeftforsknings-fond.dk

Ansøgningsfristen er fredag den 1. april 2022 kl. 12.00.