Støt Dansk Kræftforskningsfond

Gaver:
Gaver til fonden er meget velkomne og alle bidrag modtages med tak.

Gavebreve:
Et gavebrev er en aftale mellem dig og Dansk Kræftforskningsfond, hvor du i en periode på 10 år eller mere, giver et fast beløb til fonden hvert år.

Fradragsregler for gavebreve:
Bidrag op til 15.000 kr. om året, er fuldt fradragsberettigede. For beløb der overstiger 15.000 kr. om året gælder særlige regler. Ring til os på tlf. 33 12 11 33 for oprettelse af gavebrev og mere information.

Virksomheder:
Gaver fra virksomheder er fradragsberettigede med det fulde beløb.

Indbetaling til bankkonto:
Danske Bank reg.nr. 3946 konto nr. 3946363618