ansøgning

Uddeling 2018

Dansk Kræftforskningsfond indkalder ansøgninger til dette års uddeling, hvor der vil være 4 mio. kroner til rådighed. Fonden ønsker at prioritere støtte til initiering af nye danske forskningsprojekter.

Uddelingen målrettes yngre post-graduate forskere, således at der ydes støtte til ph.d. studier. Skolarstipendiater og post docs kan ikke komme i betragtning. Der bevilges ikke støtte til kongresrejser.

Subscribe to RSS - ansøgning