Uddeling 2021

UDDELING 2021

Dansk Kræftforskningsfond indkalder ansøgninger til dette års uddeling,
hvor der vil være 4.000.000 kroner til rådighed. Fonden ønsker at prioritere
støtte til initiering af nye danske forskningsprojekter. Uddelingen målrettes
yngre post-graduate forskere, således at der ydes støtte til ph.d. studier.
Skolarstipendiater og post docs kan ikke komme i betragtning. Der bevilges
ikke støtte til kongresrejser.

Støtte kan gives til projekter inden for basal og epidemiologisk kræftforskning
samt alle former for klinisk kræftforskning. Der kan ansøges om 1-årige
bevillinger, der ikke overskrider 250.000 kr. På vegne Cancerlivfonden uddeles
3-4 legater til ansøgere, der forsker inden for emnerne årsag og vækst af kræft.

Fonden dækker ikke udgifter til ”overhead” eller studieafgifter. Der kan ikke
forventes bevilling til projekter, som tidligere har opnået støtte fra fonden.

Ansøgeren skal være den unge forsker, som skal udføre det pågældende
projekt. Den seniorforsker, der superviserer projektet, kan kun anbefale
ét projekt.

Ansøgning modtages fra mandag den 1. marts 2021, og sendes elektronisk
via et link på fondens hjemmeside: www.dansk-kraeftforsknings-fond.dk

Ansøgningsfristen er torsdag den 1. april 2021 kl. 12.00.